همراه شوید
نیما زمردی instagram - بازاریابی اینترنتی نیما زمردی Facebook - بازاریابی اینترنتی نیما زمردی twitter - بازاریابی اینترنتی نیما زمردی aparat - بازاریابی اینترنتی نیما زمردی Telegram - بازاریابی اینترنتی نیما زمردی Linekd in - بازاریابی اینترنتی
نیما زمردی - بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

لمس دنیای دیجیتال

اندازه بازاریابی اینترنتی در ایران و جهان

مردم ایران و جهان تا چه میزان از امکانات الکترونیکی استفاده میکنند

بازاریابی در هر فضا نیازمند حضور مردم در آنجاست. مردم دنیا تا چه اندازه از اینترنت استفاده میکنند ؟ مردم ایران چقدر ؟ ما تا چه میزانی به بازاریابی در بازار ایران و بازارهای جهانی از طریق اینترنت میتوانیم فکر و برنامه ریزی کنیم ؟ بازاریابی اینترنتی در ایران چه میزان کاربرد دارد؟ سرمایه گذاری در بازاریابی اینترنتی تا چه میزان به ما کمک میکند؟

بازاریابی اینترنتی - جمعیت ایران
جمعیت ایران در سال 1394
81 میلیون نفر
بازاریابی اینترنتی - وب سایت های ایرانی
وب سایت های ایرانی
198 هزار سایت
رتبه 72 جهان
بازاریابی اینترنتی - کاربران اینترنت جهان
کاربران اینترنت جهان
3.5 میلیارد نفر
بازاریابی اینترنتی - کاربران اینترنت ایران
کاربران اینترنت ایران
47 میلیون نفر
نسبت 57 درصد جمعیت
بازایابی اینترنتی - تعداد تلفن همراه
تعداد تلفن همراه
31 میلیون نفر
سال 2014
بازاریابی اینترنتی - شاخص فرصت‌های دیجیتال
شاخص فرصت‌های دیجیتال
105
بازاریابی اینترنتی - تعداد هاست های اینترنت
تعداد هاست های اینترنت
197 هزار
بازاریابی اینترنتی - سرویس دهندگان اینترنت
سرویس دهندگان اینترنت
81 میلیون شرکت